Професія «Оператор комп'ютерного набору»

Сучасна робота практично в будь-яких галузях професійної діяльності завжди означає роботу на персональному комп'ютері. Навчитися цьому - значить більш впевнено почувати себе не тільки при виборі професії, а й при використанні отриманих знань в реальному житті.

XXI століття - час, коли комп'ютери міцно увійшли в усі сфери життя. Оператор комп'ютерного набору використовує в своїй роботі всі його можливості. Комп'ютерні програми і системи зв'язку (мережеве оточення, Internet) дозволяють виконувати роботи з різною інформацією (числами, текстами, графікою), використовуючи офісне обладнання (принтер, сканер, ксерокс).

Не кожній людині вдається після закінчення школи отримати вищу освіту. Але навіть диплом не завжди є запорукою успішної кар'єри і великої зарплати. Тому, як у тих, хто закінчив школу і поки не планує продовжувати освіту, так і у випускників вузів часто постає питання: куди і ким йти працювати?

Незважаючи на те що всі «професії потрібні, всі професії важливі», сьогодні одними з найбільш затребуваних фахівців на українському ринку праці є оператори комп'ютерного набору.

ВИ БУДЕТЕ ВМІТИ:

— готувати до роботи устаткування  - оперувати з файлами;
— працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;
— редагувати растрові та векторні цифрові зображення;
— створювати та демонструвати електронні презентації;
— виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні;
— виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації;
— керувати режимами роботи периферійного обладнання;
— своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;
— здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах;
— у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

 

ВИ БУДЕТЕ ЗНАТИ:

— правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;
— технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується;
— послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах);
— правила захисту інформації.