ХТО МОЖЕ СТАТИ СЛУХАЧЕМ ЦЕНТРУ

Подати документи на здобуття професії в Центрі можуть*;:
- особи з інвалідністю І-ІІІ групи, які досягли повноліття;
- є громадянами України та постійно проживають на території України;
- потребують професійної реабілітації за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);
- не мають протипоказань для навчання та подальшої роботи за професіями, за якими проводиться навчання в Центрі;
- мають освітній рівень, достатній для володіння відповідними професіями.

  • *Особи з інвалідністю, стан яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, зокрема професійне навчання, та які мають медичні протипоказання, до Центру не приймаються. 

 

4 КРОКИ ВІД КАНДИДАТА ДО СЛУХАЧА

КРОК 1. Подача документів.

Направлення до Центру здійснює  структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання. Саме до нього необхідно подати наступні документи:

  1.  заяву про надання послуг із комплексної реабілітації;
  2.  індивідуальну програму реабілітації, видану МСЕК;
  3.  довідку до акту огляду МСЕК;
  4.  паспорт громадянина України;
  5.  документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
  6.  документ про освіту;
  7.  виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о);
  8.  довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами).

Місцевий орган соціального захисту населення робить з наданих документів копії, які засвідчуються посадовою особою місцевого органу та надсилає до Центру повідомлення про направлення отримувача на реабілітацію разом з копіями його документів.

Розгляд документів місцевий орган соціального захисту населення, відповідно до законодавства України, здійснює протягом 5 днів.
Період на направлення документів поштою до Центру – від 3 до 5 днів в залежності від території відправлення.

КРОК 2. Розгляд документів.

Розгляд документів про прийом до Центру здійснює приймальна комісія:
1) реєструє отримані документи у відповідному журналі; 
2) протягом 5 днів розглядає документи та приймає рішення щодо допуску кандидата до участі у професійному відборі;
3) повідомлення про винесене рішення орган, що направив документи та безпосередньо кандидата;
4) повідомляє про дату проведення професійного відбору орган, що направив документи та безпосередньо кандидата.

Прийом документів вступників проводиться протягом календарного року.

КРОК 3. Професійний відбір

Включає медичне обстеження, професійні тестування та триває до 5 робочих днів. Професійний відбір проводиться медичними, педагогічними працівниками, психологом, фахівцями із соціальної роботи.
На вищезазначений термін вступники зараховуються на тимчасове перебування в Центрі. За результатами професійного відбору здійснюється подальше зарахування вступників до навчальних груп. У разі незадовільного результату професійного відбору за вищевказаними напрямками можлива відмова у зарахуванні на професійну реабілітацію за обраною робітничою професією.

На професійний відбір, окрім отриманого вже пакету документів, вступники мають особисто подати такі документи:

- заяву про вступ до Центру із зазначенням обраної професії;

- паспорт громадянина України;

- медичні довідки про епідеміологічне оточення, консультаційний висновок спеціаліста форма 028/о, від дерматовенеролога, від гінеколога (для жінок).

КРОК 4. Зарахування на професійну реабілітацію

Інформація про зарахування чи відмову в зарахуванні доводиться Приймальною комісію до відома вступників шляхом оголошення списку.
За результатами професійного відбору та особистої згоди вступника напрям професійного навчання може бути змінений.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Особи, які проходять професійний відбір та реабілітацію в Центрі, забезпечуються безкоштовними реабілітаційними послугами, проживанням та харчуванням згідно чинного законодавства.

Виплата стипендії під час професійної реабілітації чинним законодавством не передбачена.

Проїзд осіб з інвалідністю до Центру для проходження професійної реабілітації і після її завершення до місця проживання, здійснюється за їх власний рахунок. У разу потреби та в межах фінансових можливостей, Центр забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням осіб, які проходять реабілітацію у Центрі, зокрема, перевезення від транспортних вузлів м. Києва до міста розташування Центру та у зворотному напрямку.

Слухачам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації, після завершення навчання присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво встановленого зразка.

Особам, які не завершили повного курсу навчання (з будь-яких причин) в Центрі або не опанували навчальну програму, видається довідка.

Після закінчення слухачем курсу професійної реабілітації Центр видає отримувачу довідку про надані йому реабілітаційні послуги та результати реабілітації, копію якої надсилає до місцевого органу.